Universiteitsbibliotheek VU ontwikkelt SDG-Dashboard voor toetsen maatschappelijke VN-doelen

De veertien Nederlandse universiteiten zetten zich actief in voor de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het SDG-Dasboard is een tool van de Vrije Universiteit Amsterdam waarmee de wetenschappelijke publicaties over de SDG’s inzichtelijk worden gemaakt.

Bron: Vrije Universiteit